За Нас

Фондация „Слънчеви пътеки” е регистрирана през юни 2017 г.

Фондация „Слънчеви пътеки“ е създадена за общественополезна дейност и преследва следните цели:

  • Да организира подкрепа и помощ за изява на таланта на възрастни и деца в областта на културата и изкуството, фолклора и традициите;
  • Да спомага за развитието на културния диалог в национален и международен мащаб;
  • Да подкрепя хора и деца в риск от социално изключване, с цел социалната им интеграция и личностна реализация;
  • Да организира предоставяне на социални услуги за лица и семейства;
  • Да организира и развива обществено-патриотична и художествено-творческа дейност сред децата и младите хора за възпитанието им в дух на национално самосъзнание, уважение към човешкия живот, грижа и отговорност на по-силния към по-слабия.

Фондацията и нейните членове притежават богат опит в провеждане на редица мероприятия – конкурси, фестивали, изложби, концерти, обучения, работа с възрастни и деца в различни формати, както и изпълнение на проектни дейности.

Фондацията организира школи по изкуства, рекламна, печатна дейност,  импресарска дейност, издаване и разпространение  на аудио и видео продукти, издателска дейност.

Членовете на фондация „Слънчеви пътеки“  имат опит в подготовката и провеждането на проекти  с национална и европейска значимост.

 

За мен: Паола Колев, член на УС на фондация“Слънчеви пътеки“

Учител съм  над  30 години. И всеки ден благодаря за това, защото:

Да преподаваш обичайки света,  с постоянството на възрастен и удивлението и възторга на дете е привилегия. Образованието е, за да преобразява хората, да освободи мисълта им, да покаже хоризонтите и да подхранва интелекта. Творческият подход в преподаването е начин да откриваш и ограмотяваш детето. Да научиш децата, че спрем ли да се учудваме на света, чудото изчезва и той става безличен. Да мотивираш чрез креативни похвати и да превърнеш ученика в откривател.

 

За мен: инж. Миглена Китанова Иванова, управител на фондация „Слънчеви пътеки“

Магистър инженер-химик, над 30 години журналист, организатор на събития, общественик. Работя с читалища и културни институции, с хора от различни професии, които милеят за традициите, културата, образованието, икономиката на Р.България. Ценя личностните качества у хората. Стремя се да обединявам и да създавам приятелства.

 

За мен: Даниела Христова Козовска, член на УС на фондация“Слънчеви пътеки“

Магистърска степен по Икономика на индустрията, завършена специализация „Счетоводство на предприятието“. Имам 25 годишен стаж в областта на счетоводството и финансовите консултации. Притежавам собствена счетоводна кантора и имам дългогодишен опит в управлението и отчитането на проекти по различни програми, финансирани с европейски и държавни средства. 

Фондация „Слънчеви пътеки“ изработи тематичната книжка „Усмихни се“, предназначена за диалог и среща с ученици по темата за агресията и омразата в училищата и обществото. До момента обучението срещу агресия в училищата продължава.  Фондацията участва активно в обществени дискусии и дебати в областта на безработицата в Северозапазна България, образованието и намиране на работни места за младите хора. Организацията ни взе участие в дебата за  демографската криза, перспективите и социалните проблеми на българите.

„Слънчеви пътеки“ подготвя среща на писатели, творци, журналисти, преподаватели, ученици, представители на духовенството по повод Денят на християнското семейство и православната младеж.

Предстои представянето на млади художници, поети, еколози  в НЧ “Д.Дебелянов-1960“, тематични срещи с представители на СБЖ, СБП,  певчески конкурси, представяне на родните традиции, медийно участие.

Консултации:  Нашите специалисти, могат да проведат консултация за вашия ученик и да дадат съвет за  изграждането на позитивен възпитателен модел на детето, да предложат механизми за справяне с последствията от агресия и тормоз , да предложат алтернативи  и мотивация за промяна на нагласите на детето за общуване и учене, както и за изграждане на оценъчен критерий за поведение.

Училищни беседи:  Ние организираме срещи с ученици във вашето училище и беседи по всички въпроси, които вълнуват малкия и младия човек: за това какво е  добро и зло, вредата от наркотици и алкохол,   красивото в живота, приятелството , милосърдието и дарителството, и още много и актуални теми.

Учениците получават подарък полезни книжки за справяне с агресията във всичките и проявления.

Нашата фондация е и сцена:  Да, сцена, на която ние даваме възможност на вас да проявите талантите си и да ,,разкажете“ за себе си с картини, със стихове,  с музика, с книги, с идеи и различен подход за изява!

Нашата фондация е една цветна рамка, в която можете да поставите себе си и вашата креативност в центъра,  да питате, да искате съвет, да чуете различни и полезни неща, да получите подкрепа.

През последните години Фондацията успешно реализира няколко проектни идеи на територията на столицата с подкрепата на Столична община.

Проектът „Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, бе изпълнен от фондация „Слънчеви пътеки“, в партньорство с район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на Столична община по  Програма „Европа“ 2019. Проектът бе насочен срещу агресията, ксенофобията, езика на омразата, за толератност между хората в съотвествие с целите и приоритетите на програмата.  Реализираха се срещи с ученици и преподаватели срещу агресията и езика на омразата в някои училища на столицата, творчески срещи с поети, хора на изкуствата, с творчески съюзи и водещи психолози. Фондацията отпечата и дари на учениците тематичната книжка „Усмихни се“. Дейностите по проекта се фокусираха върху създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор.

Пандемията от COVID-19 доведе до затваряне на всички детски градини и училища в България през март 2020 година. Негативните ефекти от т.нар.“лок даун“ се отрази най-вече на над 700 000 хиляди деца в предучилищна и училищна възраст и на техните родители. По данни от изследване проведено през 2020г. за Уницеф – България, най-малко 50 000 деца на училищна възраст вече изостават. Изследването посочва, че най-тежко засегнати са децата от семейства, които живеят в бедност и чиито родители са трайно безработни или не са икономически активни.

В същото време три четвърти от децата и младите хора в България сърфират в социалните мрежи и комуникират чрез онлайн приложения всекидневно.

В отговор на „Ковид ситуацията“, очертаваща нови реалности в образованието и нови потребности в социалния сектор, Фондация „Слънчеви пътеки“ предложи  иновативни решения, свързани с дигитализацията и по-конкретно степента, в която дигиталните технологии могат да помагат на социално уязвими групи – ученици да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели в София.

През 2021 г. бе одобрен и реализиран проекта “Дървото на доброто“ към СП“Социални иновации“, издадохме и отпечатахме тематична книжка, отразяваща развитието на изкуството на учениците по проекта.

 

Ако  ни вярвате и искате да подкрепите  нашата кауза, може да направите дарение на тази сметка:

титуляр: Фондация “Слънчеви пътеки” Булстат 177163541
Име на банката: Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG15RZBB91551010043439
BIC: RZBBBGS