Проект „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“

Проектът „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“,  одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г. Партньори по проекта са две културни институции в столицата: 59 ОУ“Васил Левски“ и НЧ“Димчо Дебелянов-1960″.

Проектът „Променяме света“ цели подобряване качеството на живот и социалното включване на уязвимите групи – ученици и младежи, в неравностойно положение от 59-то ОУ „Васил Левски“ и възпитаници на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“ в отговор на техните социални потребности, които не са задоволени или са задоволени в недостатъчна степен в семейна среда. Проектът ще интегрира три различни и допълващи се инструмента на социално включване, които целят преодоляване на бедността и лишенията в детска възраст, имащи неблагоприятно въздействие през целия живот.

Дейностите по проекта са:

Дейност 1. Сформиране на екип по проекта, подготовка и разпределение на задачите

Дейност 2: Творчески изяви на уязвими групи от деца и младежи: 

Дейност 2.1: В дигитална среда – Дейността включва публикуване от октомври до ноември   рисунки на тема „Променяме света, със сърце пълно с добро и воля“ с активното участие от представители на целевите групи

Дейност 2.2: Организиране и провеждане на две събития на открито:

1) Честване Денят на будителите. Основната тема е будителството у нас-съвременните лидери на духа. Участват ученици от целевите групи по проекта, широката общественост и всички заинтересовани страни, сред които младежи, преподаватели, граждани, поети, представители на медиите. В програмата е включено слово за будителите, рецитал на стихотворения, изпълнения на пиано и китара, тематични песни, представяне на рисунки за будителството

2) Честване „Денят на християнското семейство и православната младеж“. Събитието  се провежда  с участието на свещеник със слово и богослов за добрите нрави и любовта към образованието на младите хора. В програмата е предвидена изложба  на тематични рисунки, изпълнение на стихотворения и песни. Участват младежи от целевите групи, преподаватели, поети, представители на медии и творчески организации.

Дейност 3: Подкрепа за посещение на театър/ опера. Екипът по проекта ще осигури посещение на постановка в Националната опера на 40 деца  като възможност за пряк досег и социално включване на уязвими групи в културна среда, която е финансово непосилна за техните семейства.

Дейност 4: Социална иновация – от послания към промяна.

Реализиране на  инсталация в парка пред  НЧ „Димчо Дебелянов-1960“ с надслов „Променяме света“ със сърцата си, в които са посочени послания и идеи за реализацията им, и по-конкретно – написани от детска ръка върху дървени сърца, поставени в градска среда, които адресират потребностите на уязвимите групи и тяхната значимост. Участват младежи от целевите групи, широка публика от столичани, различни лица в областта на изкуството, културата и социалните науки. Заключителна пресконференция и връчване на грамоти за участниците  в проекта и за отлично представяне в областта на изкуството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *