Община Драгоман и фондация „Слънчеви пътеки“ организираха семинар срещу агресията и езика на омразата

В изпълнение на Програмата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Драгоман за 2023 год. бе проведен семинар на тема „Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и омразата при подрастващите“. Семинарът беше предназначен за учениците от 5-ти и 6-ти класове на СУ „Христо Ботев“ по предложение на Фондация „Слънчеви пътеки“ с лектор Радослав Байкушев – психолог с дългогодишен опит и активен сътрудник на редица Местни комисии.  В семинара, организиран с помощта на училищното ръководството в лицето на г-н Стоян Стоянов и класните ръководители на съответните паралелки, се включиха г-жа Лидия Банкова-Найденова – зам.-кмет и Председател на МКБППМН, г-жа Анна Крумова – Секретар на МК, обществените възпитатели Даниела Борисова, Клавдия Милчева, Мая Тинчева и Павлина Колева. Темата протече във вид на разговор с учениците, които проявиха силен интерес, задаваха въпроси и изказваха своите мнения. Всяко дете получи като подарък тематична книжка „Усмихни се“. В заключителната част изказахме взаимни благодарности и си пожелахме успешни бъдещи начинания, повече доброта и разбирателство между подрастващите, повече усмивки и толерантност като естествена и категорична преграда на агресията.

От фондация“Слънчеви пътеки“ в лицето на инж. Миглена Иванова-управител на фондацията и Даниела Козовска-член на УС на фондацията  изказаха благодарност за срещата с учениците на СУ“Христо Ботев“ и техните преподаватели. Благодариха и на ръководството на Община Драгоман за възможността да помогнат на младите хора в тези трудни времена в борбата срещу езика на омразата.

„ Днес е важно да насочим младежите да бъдат бдителни  към агресията и да ползват всички възможни средства, за да се противопоставят срещу подобни случаи. Да ползват  внимателно   електронните устройства, да споделят с преподавателите и своите родители и да се допитват до специалистите по отношение на общуването“ , посъветваха от фондацията!

Проектът „Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, бе изпълнен от фондация „Слънчеви пътеки“, в партньорство с район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на Столична община по  Програма „Европа“ 2019. Проектът бе насочен срещу агресията, ксенофобията, езика на омразата, за толератност между хората в съотвествие с целите и приоритетите на програмата.  Реализираха се срещи с ученици и преподаватели срещу агресията и езика на омразата в някои училища на столицата, творчески срещи с поети, хора на изкуствата, с творчески съюзи и водещи психолози. Фондацията отпечата и дари на учениците тематичната книжка „Усмихни се“. Дейностите по проекта се фокусираха върху създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *