Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/slun5cny/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/slun5cny/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/slun5cny/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Нашата мисия – Слънчеви пътеки – Неправителствена организация

Нашата мисия

Пиши ни

  МИСИЯ
  _

  Каква е нашата Мисия?

  Целите, които си поставя са: да организира подкрепа и помощ за изява на таланта на възрастни и деца в областта на културата и изкуството, фолклора и традициите. Да спомага за развитието на културния диалог в национален и международен мащаб. Да подкрепя хора и деца в риск от социално изключване, с цел социалната им интеграция и личностна реализация. Да организира предоставяне на социални услуги за лица и семейства. Да организира и развива обществено-патриотична и художествено-творческа дейност сред децата и младите хора за възпитанието им в дух на национално самосъзнание, уважение към човешкия живот,  грижа и отговорност на по-силния към по-слабия.  Установяване на контакти със сродни организации от страната и чужбина, които подкрепят млади творци, работят с деца и хора в риск от социално изключване, за осъществяване на съвместни проекти, обучения и обмяна на опит.

  Фондация „Слънчеви пътеки“ е от скоро, но членовете на фондацията поотделно  имат опит в подготовката и провеждането на проекти, мероприятия и фестивали със социална и художествено-творческа насоченост, събития в областта на културата от национално значение.

   

  Постигнати резултати

  Има спечелен проект към СП ”Култура” със заглавие: ”Пътуващи традиции на открито” през 2014 г., под авторството на инж. Миглена Китанова Иванова. Членовете на фондацията Паола Върбанчовска и Даниела Козовска имат опит в работата по изготвянето и реализацията на европейски проекти: ,,Прочети ме, ,,Европейски уроци“- в 4 последователни години, ,, УСПЕХ“- 3 години, ,,Твоят час“- 1 година, Участие като автор в списание ,,Целодневно обучение“ на изд. РААБЕ, изготвяне и реализиране на проект за площадка по “Безопасност на движението“ в двора на 31 СУЧЕМ ,,Ив. Вазов“. Успешни са реализацията на проект по Програма “Учене през целия живот, професионално образование и обучение“, проекти по Програма АУПТ, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и др.

   

  Средства за постигане на целите на фондацията:

  – Организиране на школи, курсове, културно-масови и спортни прояви за изява на талантите на деца и възрастни, в т.ч. и чрез  разработване и участие в проекти.

  -Провеждане на акции и благотворителни кампании за подпомагане на децата и лицата и техните семейства в неравностойно социално положение.

  – Разработване и реализиране на интеграционни програми в областта на социалните дейности. Предоставяне на социални услуги за лица и семейства.

  – Поддържане на контакти с местните органи на властта и държавните институции и читалищата, за реализирането на целите на фондацията;

  -Установяване на контакти със сродни организации от страната и чужбина, които подкрепят млади творци, работят с деца и хора в риск от социално изключване, за осъществяване на съвместни проекти, обучения и обмяна на опит.

  – Консултантски и  педагогически услуги, в т.ч. организиране на школи по изкуства; Организиране на изложби, културни фестивали, развитие и предоставяне на социални услуги; рекламна и печатна дейност; импресарска дейност; издаване и разпространение  на аудио и видео продукти; издателска дейност; възобновяване, поддържане и иновиране на народни обичаи и художествени занаяти.