Училищни беседи

Ние организираме срещи с ученици във вашето училище и беседи по всички въпроси, които вълнуват малкия и младия човек: за това какво е  добро и зло, вредата от наркотици и алкохол, красивото в живота, приятелството, милосърдието и дарителството, и още много и актуални теми.

Учениците получават подарък полезни книжки за справяне с агресията във всичките и проявления.