Консултации

Нашите специалисти, могат да проведат консултация за вашия ученик и да дадат съвет за  изграждането на позитивен възпитателен модел на детето, да предложат механизми за справяне с последствията от агресия и тормоз , да предложат алтернативи  и мотивация за промяна на нагласите на детето за общуване и учене, както и за изграждане на оценъчен критерий за поведение.