Други

Нашата фондация е и сцена:  Да, сцена, на която ние даваме възможност на вас да проявите талантите си и да ,,разкажете“ за себе си с картини, със стихове,  с музика, с книги, с идеи и различен подход за изява!

Нашата фондация е една цветна рамка, в която можете да поставите себе си и вашата креативност в центъра,  да питате, да искате съвет, да чуете различни и полезни неща, да получите подкрепа.