ДЕЙНОСТ
_

Нашата Дейност

 

Консултация за вашия ученик и да дадат съвет за изграждането на позитивен възпитателен модел на детето.

Книга за деца:“Усмихни се“. Изданието е по повод агресията в училищата и обществото.

Срещи с ученици във вашето училище и беседи по всички въпроси, които вълнуват малкия и младия човек.

Възможност на вас да проявите талантите си и да ,,разкажете“ за себе си с картини, със стихове, с музика, с книги или с идеи!

ЗА НАС
_

Кои сме Ние?

 

Фондация „Слънчеви пътеки” е регистрирана през юни 2017г.

Целите, които си постовя са: да организира подкрепа и помощ за изява на таланта на възрастни и деца в областта на културата и изкуството, фолклора и традициите. Да спомага за развитието на културния  диалог в национален и международен мащаб. Да подкрепя хора и деца в риск от социално изключване, с цел социалната им интеграция и личностна реализация. Да организира предоставяне на социални услуги за лица и семейства.

СПЕЦИАЛИСТИ
_

Нашите Специалисти

Журналист, организатор на събития, общественик. Работя с читалища и културни институции, с хора от различни професии, които милеят за традициите, културата, образованието, икономиката на Р. България.

инж. Миглена Китанова Ивановауправител на фондация ``Слънчеви пътеки``

Магистърска степен по Икономика на индустрията, завършена специализация „Счетоводство на предприятието“. Имам 25 годишен стаж в областта на счетоводството и финансовите консултации.

Даниела Христова Козовскачлен на УС

Учител съм от 30 години. И всеки ден благодаря за това, защото: Да преподаваш обичайки света,  с постоянството на възрастен и удивлението и възторга на дете е привилегия.

 

Паола Колева Върбанчовскачлен на УС